Programm


Wien

Dr. Jörn Laakmann, Programmleitung

 

T: +49(0)551 - 5084-425
F: +49(0)551 - 5084-422

Dr. Victor Wang, Leitung neue Produkte print & digital

 

T: +49(0)551 - 5084-325
F: +49(0)551 - 5084-422

Dr. Ursula Huber, Programmplanung

 

T: +43(0)1 - 3302427-324
F: +43(0)1 - 3302432

Johannes van Ooyen, Programmplanung

 

T: +43(0)1 - 3302427-328
F: +43(0)1 - 3302432

Dr. Claudia Macho, Programmplanung

 

T: +43(0)1 - 3302427-315
F: +43(0)1 - 3302432

Mag. Eva Buchberger, Programmplanung

 

T: +43(0)1 - 3302427-319
F: +43(0)1 - 3302432

Stefanie Kovacic, Lektorat

 

T: +43(0)1 - 3302427-325
F: +43(0)1 - 3302432

Köln

Dr. Jörn Laakmann, Programmleitung

 

T: +49(0)551 - 5084-425
F: +49(0)551 - 5084-422

Dr. Victor Wang, Leitung neue Produkte print & digital

 

T: +49(0)551 - 5084-325
F: +49(0)551 - 5084-422

Johannes van Ooyen, Programmplanung

 

T: +43(0)1 - 3302427-328
F: +43(0)1 - 3302432

Dorothee Rheker-Wunsch, Programmplanung

 

T: +49(0)221 92428-503
F: +49(0)221 92428-509

Harald S. Liehr, Programmplanung (Weimar)

 

T: +49(0)3643 - 851570
F: +49(0)3643 - 851571

Kirsti Doepner, Programmplanung

 

T: +49(0)221 92428-505
F: +49(0)221 92429-509